Skip to content

Corporate Governance

Executive management team

DSC02432

Shougui Liu

Chief Executive Officer

 

Board of Directors

Shougui Liu

Xiufeng Chen

Jason Hai

Changhong Wang